Ú Ř E D N Í    D E S K A   S P O L E Č N O S T I


 

                   Představenstvo společnosti:

                                             Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s., 

                                (dále jen „společnost“) IČO 61673196,

                                se sídlem Louňovice pod Blaníkem, Pražská 169, PSČ 25706,

oznamuje,

                                                                              

                 

                                Zpět na úvodní stránku