Příslušný dokument je přístupný ke stažení na obrázku za textem. Pro aktualizaci stránky stiskněte klávesu F5.                                                                   

Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a. s.

Oznamuje  akcionářům,  kteří k 1. 10. 2022  vlastnili  akcie,  pronajimatelům  pozemků  a pracujícím,  že  ve  dnech

28. – 30. 11. 2022    od   8.00  do 11.30 hod.  

                             a  od 12.30  do 15.00 hod.

 

se vydává obilí.

 

Platba v hotovosti předem v pokladně administrativní budovy v 1, patře.

Po zaplacení bude již napytlované obilí vydáno jako obvykle na posklizňové

lince v areálu společnosti v Louňovicích pod Blaníkem.

Cena je 460,- Kč za 1 q.