Příslušný dokument je přístupný ke stažení na obrázku za textem. Pro aktualizaci stránky stiskněte klávesu F5.                                                                   

Oznámení o výdeji výrobků :   

Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a. s.

 

Oznamuje akcionářům, pronajimatelům pozemků a pracujícím, že ve dnech:

                                                            se vydává obilí na posklizňové lince v areálu v Louňovicích pod Blaníkem. 

               

                                                                                    25. – 27. 11. 2020    od   8.00  do 11.30 hod.  

                                                                                                                a  od 12.30  do 15.00 hod.

                                                            

                                                             Obilí se bude platit v hotovosti v pokladně administrativní budovy v 1. patře,

                                                            a to z důvodů prevence nemoci Covid-19. Po zaplacení bude vydáno jako obvykle

                                                                            na posklizňové lince v areálu v Louňovicích pod Blaníkem.

                                                                                                Obilí se vydává do vlastních obalů.

                                                                                                        Cena je 288,- Kč za 1 q.