Příslušný dokument je přístupný ke stažení na obrázku za textem.

Pro aktualizaci stránky stiskněte klávesu F5.

Pozvánka na VH :    

Plná moc na VH :    

 

Rozvaha k 31.12.2021 :    

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 :    

Cash Flow :    

Příloha účetní závěrky k 31.12.2021 :    

Zpráva auditora za rok 2021 :    

 

Zpráva o činnosti představenstva v roce 2021 :    

Zpráva dozorčí rady za rok 2021: